Veelgestelde vragen

Daar help ik je natuurlijk bij!  Samen maken we eerst een keuze in hypotheekvorm, rentevast periode, looptijd en wel of geen eigen geldinbreng. Dan blijft er nog één keuze open: welk hypotheekproduct van welke hypotheekverstrekker moet je kiezen? Het gaat erom dat je een product kiest dat goed bij je past. Uiteraard kijk je naar de rente, maar er zijn nog meer aspecten belangrijk.
 

Rente
De kosten van een hypotheekproduct zitten met name in de rente die de hypotheekverstrekker vraagt; periodiek betaal je aan de geldverstrekker rente over de nog openstaande lening. Van de Belastingdienst krijg je een deel terug (maandelijks of jaarlijks). Hoeveel je terug krijgt, is afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen en de WOZ waarde van jouw woning.

Voorwaarden/kenmerken
Even belangrijk als het rentepercentage zijn de voorwaarden van een hypotheek. Deze voorwaarden kunnen per hypotheek sterk verschillen. Het belang van deze voorwaarden blijkt vaak pas als je later met de beperkingen geconfronteerd wordt. Het is dan ook belangrijk dat je een hypotheek kiest die bij jouw persoonlijke voorkeuren past. Je kan onderscheid maken tussen de algemene voorwaarden/kenmerken (deze zijn van belang ongeacht de hypotheekvorm) en de specifieke kenmerken per hypotheekvorm. De belangrijkste algemene voorwaarden/kenmerken zet ik voor je op een rij:

Voorwaarden rond versneld aflossen

 • Hoeveel kan per jaar extra boetevrij worden afgelost?
 • Wat is het minimum bedrag van een extra aflossing?
 • Hoelang van te voren moet een extra aflossing worden aangekondigd?
 • Hoe wordt een eventuele boeterente berekend?
 • Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?

Voorwaarden rond rente

 • Is instaprente mogelijk?
 • Is rentebedenktijd mogelijk?
 • Is variabele rente mogelijk?
 • Krijg ik een bericht van rentestijging tijdens instaprente?

Voorwaarden rond verhogen hypotheekbedrag / wederom opnemen

 • Is een hogere hypothecaire inschrijving mogelijk?
 • Is er een maximum verbonden aan de hoogte daarvan?
 • Wat is de minimale heropname/weer op te nemen bedrag?
 • Wat zijn de kosten van heropname van afgeloste bedragen?
 • Wat is de maximale tweede hypotheek?
 • Geldt een renteopslag voor een tweede hypotheek?

Voorwaarden rond verhuizen

 • Is het doorgeven van hypotheekvoorwaarden mogelijk?
 • Kan de oude rentevaste periode afgemaakt worden?
 • Wordt de oude rente gemiddeld met de nieuwe rentevaste periode?
 • Binnen hoeveel maanden moet de nieuwe hypotheekakte getekend worden?
 • Is een overbruggingsfinanciering mogelijk?

Heeft u in uw beleggingsverzekering het risico op overlijden meeverzekerd? Wees dan extra alert op de waardeontwikkeling. Lees wat de valkuilen zijn en wat u kunt doen.

Wat is een verzekering tegen overlijdensrisico?

In veel beleggingsverzekeringen is een overlijdenrisicoverzekering opgenomen. Als u overlijdt voordat de beleggingsverzekering afloopt, keert de verzekeraar een bepaald bedrag uit.

Een deel van de maandelijkse kosten van de beleggingsverzekering is premie voor het risico op overlijden. Deze premie voor de overlijdensrisicoverzekering kan hoog worden als de beleggingen niet goed lopen en de beleggingsverzekering weinig waard is. Hieronder wordt uitgelegd hoe dat komt.

Bedrag van uitkering

 1. Uw verzekeraar keert bij overlijden (ongeveer) de waarde binnen de verzekering uit.
 2. Uw verzekeraar keert een bepaald vastgesteld bedrag uit op het moment van overlijden. Als de verzekering is afgesloten om bijvoorbeeld een hypotheek van 200.000 euro af te lossen, dan kan in de polis staan: ‘Bij overlijden wordt 200.000 euro uitgekeerd’.

Hoe berekent de verzekeraar de premie bij optie 2?

Bij het begin van de verzekering berekent de verzekeraar hoeveel premie hij van u wil ontvangen. Belangrijk is dat de verzekeraar niet alleen de waarde van de beleggingen moet uitkeren. Hij moet bij overlijden ook het verschil uitkeren tussen het afgesproken bedrag en de waarde van de beleggingen.

Voorbeeld

De uitkering bij overlijden moet 200.000 euro zijn. De verzekering schat in dat de waarde van beleggingen binnen de verzekering op een bepaald moment 50.000 euro is. Het extra bedrag dat de verzekeraar bij overlijden moet uitkeren is dan 150.000 euro. De verzekeraar berekent dan hoeveel hij uit de totaalpremie moet halen om die 150.000 euro te dekken.

Valt de waardeontwikkeling in de praktijk tegen? Dan moet de verzekeraar meer geld aan het overlijdensrisico besteden dan vooraf bedacht. Bijvoorbeeld: de beleggingswaarde blijkt maar 30.000 euro te zijn. De verzekeraar moet dan bij overlijden 170.000 euro extra uitkeren. Dit bedrag moet de verzekeraar uit de premie halen. Het gedeelte van de totale premie dat naar het dekken van het overlijdensrisico gaat, wordt dan groter. Het geld kan dus niet belegd worden. Soms wordt er in deze situaties gesproken over het ‘leeglopen’ van de beleggingsverzekering. Dit gaat over het principe dat er nauwelijks geld overblijft om daadwerkelijk te beleggen.

Wat betekent het voor mij?

Het kan zijn dat u deze verschuiving lang niet opmerkt. U betaalt gewoon een bedrag aan de verzekeraar. U merkt er niets van dat er meer geld naar het overlijdensrisico gaat en er minder wordt belegd. De beleggingsverzekering heeft dan op de einddatum veel minder opgeleverd dan aan het begin de verwachting was. Controleer goed hoe dit bij uw verzekering is geregeld. Door het overlijdensrisico uit deze polis te halen en los weer opnieuw te verzekeren is vaak een groot voordeel te halen.

Plaats hier de inhoud van de vraag...

Het bedrag dat u voor uw overlijdensrisicoverzekering betaalt, is afhankelijk van:

 • de leeftijd van de verzekerde
 • het bedrag dat wordt verzekerd
 • hoe lang de verzekering loopt
 • welke vorm overlijdensrisicoverzekering u afsluit (gelijkblijvend of dalend kapitaal)
 • of u rookt of niet
 • uw gezondheid

Of u arbeidsongeschikt wordt verklaard, hangt af van het gekozen arbeidscriterium ‘beroepsongeschiktheid’ of‘passende arbeid’.

1.Beroepsarbeidsongeschiktheid: U bent arbeidsongeschikt als u voor ten minste 25%, 35%, 45%, etc. niet meer in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren die bij uw verzekerde beroep horen. Daarbij wordt rekening gehouden met aanpassing van werkzaamheden, werkomstandigheden en taakverschuiving binnen het eigen bedrijf.

2. Passende arbeid: Na een periode van arbeidsongeschiktheid (meestal vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid) kunt u kiezen voor beoordeling op basis van passende arbeid. Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt dan gekeken naar de werkzaamheden die binnen uw krachten en bekwaamheden liggen en die, rekening houdend met uw opleiding en werkervaring, in redelijkheid van u kunnen worden verlangd. Wanneer u hiervoor kiest, betaalt u een lagere premie.

Bij oversluiten sluit je een volledig nieuwe hypotheek af bij een andere hypotheekverstrekker. Met deze nieuwe hypotheek los je de oude hypotheek af.

Wanneer is oversluiten gunstig?
Of oversluiten interessant hangt af van je persoonlijke situatie. Oversluiten kan grofweg in de volgende gevallen interessant zijn:
1. De nieuwe hypotheek kent een lagere rente en/of betere overige voorwaarden dan je huidige hypotheek.
2. Jouw inkomen of gezinssituatie is veranderd, en jouw huidige hypotheekopzet past hier niet meer bij. De huidige lage rente wordt dan zekergesteld voor de toekomst (lange rentevastperiode).

Kosten bij oversluiten
Wil je je hypotheek oversluiten? Houd er dan rekening mee dat dit kosten met zich meebrengt. Hierbij kan je denken aan advies-, taxatie- en notariskosten. Ook kan er een boete worden opgelegd door je oude geldverstrekker, omdat deze de rente-inkomsten van jouw hypotheek misloopt.

Wil jij weten of oversluiten voor jou verstandig is? Ik reken het graag voor je uit.

Als je een hypotheek hebt betaal je maandelijks hypotheekrente aan de hypotheekaanbieder. De hoogte van de rente verschilt per aanbieder. Bij het afsluiten van een hypotheek bekijk je bij welke aanbieder je de beste rente en meeste gunstige voorwaarden krijgt. De hoogte van de actuele rente kan dagelijks wijzigen en is afhankelijk van een aantal factoren:
- Het soort hypotheek
- De hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning
- De rentevastperiode
Als je deze gegevens bij de hand hebt kan ik zo even nagaan welk actueel tarief op jouw situatie van toepassing is.
Bij het komen tot een uitkering kijkt de verzekeraar naar de mate van arbeidsongeschiktheid en of er sprake is van inkomensderving als gevolg van die arbeidsongeschiktheid. Deze twee factoren bepalen dan het uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag. Als er sprake is van inkomensderving, dan is de mate en hoogte van de inkomensderving van belang voor de hoogte van uw uitkering. Een alternatief is een sommenverzekering. Daarmee ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het verlies aan inkomen of daling in de vaste lasten als gevolg van arbeidsongeschiktheid of tegenvallende bedrijfsresultaten speelt dan geen rol. De sommenverzkering geeft dus meer zekerheid.
Dat zijn er veel, variërend van uw leeftijd en uw werkzaamheden tot de dekking en het verzekerde bedrag. Maar ook zaken als de wachttijd die u kiest, de looptijd van de verzekering en de uitkeringsdrempel spelen daarbij een rol. Juist vanwege die diversiteit is het verstandig uw adviseur te raadplegen. Uw adviseur kent de risico’s van het ondernemerschap en helpt u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te passen aan uw persoonlijke situatie.
Overzicht éénmalige financieringskosten (aftrekbaar)

 

 • Taxatiekosten
 • Advieskosten hypotheek
 • Opstellen hypotheekakte door notaris
 • Aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
 • Kosten voor eventueel verlengen hypotheekofferte
 • Boeterente

 

Taxatiekosten
Veel hypotheekverstrekkers vragen een taxatie van je nieuwe woning, voordat je een hypotheek kunt afsluiten. Vaak is taxatie zelfs verplicht, bijvoorbeeld wanneer je een bestaande woning koopt of een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wilt afsluiten. De tarieven van een taxatie liggen meestal tussen EUR 300,- en EUR 500,-. De kosten worden berekend over de getaxeerde waarde van de woning (meestal de vrije verkoopwaarde).

Advieskosten hypotheek
Voor het afsluiten van een hypotheek betaal je de hypotheekadviseur voor het advies. Dit bedrag kan tot stand komen door een uurtarief of een vast tarief welke je van tevoren hebt afgesproken. De advieskosten zijn direct aftrekbaar als het advies leidt tot het sluiten van een hypotheek. Als er geen hypotheek wordt afgesloten zijn de advieskosten niet aftrekbaar. 


Opstellen hypotheekakte door notaris
De gegevens van jouw hypotheek moeten worden ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Hiervoor maakt de notaris een hypotheekakte op. Deze akte moet worden ingeschreven bij het kadaster. De kosten hiervan zijn ongeveer € 500.

Aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
NHG kun je via de hypotheekadviseur aanvragen bij de geldverstrekker. Als je de lening afsluit, betaal je éénmalige kosten van 1% van het te lenen bedrag.

Kosten voor eventueel verlengen hypotheekofferte
De meest voorkomende geldigheidsduur van een hypotheekofferte is drie maanden. De meeste geldverstrekkers geven je daarna de mogelijkheid om de geldigheid van de offerte te verlengen. De kosten voor het verlengen van een hypotheekofferte bedragen doorgaans 0,25% van het hypotheekbedrag per maand, soms worden er echter geen kosten in rekening gebracht.

Boeterente

Als je je hypotheek gaat oversluiten, dan kan de bank je boeterente in rekening brengen. Dit doet de bank wanneer de rente van je huidige hypotheek hoger is dan de actuele rente. De boeterente wordt meestal berekend door het verschil te nemen van deze twee rentes en dit te berekenen over de resterende looptijd.

De rente is belangrijk bij de keus van je hypotheek. De hoogte van de rente bepaalt immers het grootste gedeelte van jouw woonlasten nu en in de toekomst. Het is van belang om de juiste balans te vinden tussen de hoogte van de rente en de voorwaarden van de hypotheek.

Korte of lange rentevaste periode?
Het is uiteraard belangrijk dat je je zelf prettig blijft voelen bij de gekozen rentevorm. Daarbij geldt over het algemeen: hoe langer de rente vaststaat, hoe hoger het rentepercentage. De mogelijkheden variëren van een variabele rente (op maandbasis) tot 30 jaar rentevast. De keuze is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen.
 
Afstemmen op je persoonlijke situatie
De afweging tussen een korte of lange rentevaste periode heeft te maken met het risico dat je wilt en kunt lopen. Bij een korte rentevast periode betaal je in eerste instantie minder, maar je loopt het risico dat je bij rentestijging teveel gaat betalen. Bij een lange rente betaal je wellicht in eerste instantie meer, maar je weet wel precies wat je voor de komende jaren gaat betalen.

Situaties met ruimte voor een korte rentevaste periode
 • Je beschikt over voldoende eigen geld waarmee je de eventueel stijgende rentelasten kunt betalen.
 • Je hebt relatief lage hypotheeklasten in verhouding tot jouw inkomen, zodat je stijgende rentelasten nog steeds vanuit jouw inkomen kunt betalen.
 • Je verwacht in de toekomst een forse inkomensstijging, zodat je eventueel stijgende rentelasten hiermee kunt opvangen.
 
Mogelijk situaties voor een lange(re) rentevaste periode
 • Bij het eventueel (gedeeltelijk) wegvallen van een tweede inkomen, als jouw hypotheek op twee inkomens gebaseerd is.
 • Als je de hypotheek "net" kunt betalen.

Vraag advies!

Een onafhankelijk advies dat resulteert in het scherpste product met de beste voorwaarden. Dát mag u verwachten van Overbosch Financieel Advies te Burgum!

neem contact op